Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren op Gamedomein.nl. Wij hanteren twee belangrijke mogelijkheden voor het adverteren met jouw website, product, webshop, event, of alles wat je maar mogelijk kunt bedenken. De twee mogelijkheden voor het adverteren op Gamedomein staan uitgelegd op deze pagina.

Adverteren met een klikbare afbeelding

Heeft u interesse in deze manier van adverteren, dan zal uw advertentie geplaatst worden in het rechtermenu. De advertentie kan een formaat dragen van 466 x 350 pixels, waarbij u een gewenste link kunt aanleveren.

Voorbeeld:
formaat_advertentie

Het is hierbij mogelijk om tot een overeenkomst te komen voor twee verschillende opties voor het tonen van uw advertentie:
optie 1) het tonen van uw advertentie per periode (minimaal twee weken)
optie 2) het betalen van een vergoeding per ‘impression count’, oftewel het aantal keer dat de advertentie getoond wordt.

Jouw videostream weergeven op Gamedomein

Het is ook mogelijk om jouw videostream voor een vaste periode weer te laten geven op Gamedomein. Je betaald een (zeer) klein bedrag per week en jouw stream wordt vervolgens automatisch onbeperkt meegenomen in onze streaming mogelijkheden. Ben jij aan het streamen via Twitch? Dan is jouw stream via Gamedomein te bekijken!

Voor de mogelijkheden neem contact met ons op.

20 april, 2015